معماری آترینا

آدرس:

تهران، تهرانپارس، خیابان اتحاد

تلفن:

مقالات

دستمزد پیمانکار بازسازی ساختمان در سال 1402 چقدر است؟

دستمزد پیمانکار بازسازی ساختمان در سال 1402 چقدر است؟

امروزه بسیاری از افراد به جای تعویض خانه، آن را مورد بازسازی قرار می دهند. بازسازی باید توسط پیمانکار ماهر و متخصص انجام شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشد. دستمزد پیمانکار بازسازی ساختمان از جمله مواردی است که در زمان ...