معماری آترینا

آدرس:

تهران، تهرانپارس، خیابان اتحاد

تلفن:

گروه معماری آترینا, نویسنده در معماری آترینا - صفحه 4 از 10

پارتیشن بندی دفتر کار | طراحی، انواع، قیمت و جدیدترین مدل ها

پارتیشن بندی دفتر کار | طراحی، انواع، قیمت و جدیدترین مدل ها

پارتیشن بندی دفتر کار چیست و چه اهمیتی دارد؟ امروزه ساختمان های اداری را به صورت یکپارچه می سازند تا مدیران با توجه به زمینه فعالیت، وظایف و ارتباطات کارمندان به تفکیک فضا بپردازند. تفکیک فضا در دفتر کار با ...