معماری آترینا

آدرس:

تهران، تهرانپارس، خیابان اتحاد

تلفن:

گروه معماری آترینا, نویسنده در معماری آترینا - صفحه 10 از 12

پارتیشن بندی اتاق اداری چیست و چگونه باید انجام می شود؟

پارتیشن بندی اتاق اداری چیست و چگونه باید انجام می شود؟

پارتیشن بندی اتاق اداری امروزه بیشتر ساختمان ها به صورت یکپارچه ساخته می شوند تا  بهره وری از فضا افزایش پیدا کند. در ساختمان های اداری افراد متناسب با نیاز خود می توانند از پارتیشن بندی اتاق اداری استفاده نمایند. ...